• ไทยเซ็ตโก้
  ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม
  และมีประสิทธิภาพ

  เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
  งานก่อสร้าง
  ธุระกิจเฟอร์นิเจอร์
  งานเหล็ก
  งานไม้
  วงการพ่นสีรถยนต์

ทินเนอร์ บริษัท ไทยเช็ตโก้อิมปอร์ต จำกัด

ทินเนอร์คุณภาพ บริษัท ไทยเช็ตโก้อิมปอร์ต จำกัด บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2538 โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ในด้านปิโตรเคมี มากก่า 30 ปี โดยดำเนินงานเพื่อการผลิตสารตัวทำละลาย ชนิด ทินเนอร์ และ น้ำมันสน ซึ่งประกอบด้วย โซเว้นท์ หลายชนิด ถายใต้ การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตรา " ปลาทับทิบ" โดย มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการผลิต และการขาย การจัดส่ง ที่รวดเร็วและแม่ยยำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดย กระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอน และการจัดส่งสินค้า ที่ บริษัท มี การจัดการ logistic ด้วยตัวเอง จึงทำให้มี ประสิทธิภาพในการขนส่ง สู้มือลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งนี้ เพื่อได้ ทินเนอร์ ที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด